User Tools

Site Tools


dnk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
dnk [2017/02/09 00:09]
arve created
dnk [2017/08/02 00:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +http://​www.tkz.dk/​fileadmin/​dokumenter/​2013_05_02_endelig_udgave_Zoneterapeutisk_Fagforstaaelse_Korrektur.pdf
  
 Zoneterapi er kort fortalt en behandlingsmetode,​ hvor man med trykpåvirkninger ét sted på kroppen søger at forbedre funktionen et andet sted. Teorien er, at hele kroppen (makrosystemet) kan findes afspejlet i delområder af kroppen (mikrosystemer),​ som kommunikerer og vekselvirker med helheden. ​ Zoneterapi er kort fortalt en behandlingsmetode,​ hvor man med trykpåvirkninger ét sted på kroppen søger at forbedre funktionen et andet sted. Teorien er, at hele kroppen (makrosystemet) kan findes afspejlet i delområder af kroppen (mikrosystemer),​ som kommunikerer og vekselvirker med helheden. ​
dnk.txt · Last modified: 2017/08/02 00:14 (external edit)